top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

Legitima aparare

Art. 19 din Noul Cod Penal


(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare.


(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului.


(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condiţiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.


Un prim efect al legitimei apărări este înlăturarea caracterului penal al faptei săvârşite în condiţiile prevăzute de lege, faptă care este astfel justificată. Pe cale de consecinţă, făptuitorului nu îi pot fi aplicate pedepse, măsuri educative sau alte sancţiuni de drept penal.


Legitima apărare produce efecte in rem, reţinerea comiterii faptei de autor producând efecte şi cu privire la participanţii la infracţiune. În situaţia în care se constată existenţa legitimei apărări în cursul urmăririi penale, procurorul dispune clasarea, iar dacă se constată în cursul judecăţii, instanţa dispune achitarea.


Vă aflați în legitimă apărare când săvârșiți fapta pentru a înlătura:


*un atac material – în realizarea acestuia se folosește forța fizică, instrumente, mijloace care pot aduce o modificare fizică;


*un atac direct – atacul este direct când este îndreptat și creează un pericol nemijlocit pentru valoarea socială ocrotită ;


*un atac imediat – pericolul s-a invit, este actual ori este pe cale să se dezlănțuie/este iminent; după ce atacul s-a consumat, nu ne mai aflăm pe tărâmul legitimei apărări; dacă prejudiciul este ireparabil, iar atacul a încetat, nu mai este legitimă apărare


*un atac injust – să nu fie legal


Reţinerea legitimei apărări înlătură răspunderea civilă delictuală a făptuitorului, întrucat acţiunea sau inacţiunea sa nu constituie o faptă ilicită.


Art. 1360 Cod civil prevede „Nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu.”


Important de știut că, dacă o persoană este șantajată, amenințată, molestată prin injurii, nu se poate invoca legitima apărare. Eventual s-ar reține circumstanța atenuantă a provocării, dar  urmări penale tot vor exista.


AVOCAT SIRBU MIHAI REMUS 0748914331



49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page