top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

ACORDUL DE RECUNOASTERE A VINOVATIEI

Organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.


Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:


a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele şi mijloacele de probă;

g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei


(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.


Acordul de recunoaștere a vinovăției este o formă de negociere prin care se ajunge la o înțelegere cu privire la soluționarea acuzațiilor aduse inculpatului fără a se desfășura un proces penal complet, acuzatului fiindu-i garantate toate drepturile prevăzute de lege. Ca regulă, orice inițiativă de negociere poate fi declanșată numai după punerea în mișcare a acțiunii penale, rezultând că suspectul nu are dreptul de a încheia un angajament cu privire la vinovăția sa. În acest sens, potrivit art. 479 Cpp, pentru inculpat principala condiție pentru încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției o reprezintă recunoașterea faptei/faptelor imputate, dar și încadrarea juridică dată acestora de către oraganele de urmărire penală. În cazul în care inculpatul nu recunoaște total acuzația sau acuzațiile care i se aduc, nu se poate demara negocierea. Din moment ce procurorul a consimțit la începerea negocierilor, incumbă pentru acesta obligația de a reduce consecințele regimului sancționator ce ar putea fi aplicate.


Potrivit art. 483 alin. 1 Cpp, după încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul sesizează instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond și îi trimite acordul, însoțit de dosarul de urmărire penală. Deoarece prin încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției inculpatul a renunțat la dreptul de a invoca nelegalitatea probelor administrate în cursul urmăririi penale nu se mai parcurge faza de cameră preliminară. Dosaru de urmărire penală se trimite pentru ca instanța de judecată să constate existența datelor cu privire la faptă și vinovăția inculpatului.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page