top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

Clasele de mostenitori in reglementarea Noului Cod Civil.

Avand in vedere multitudinea de intrebari ce ne-au fost adresate cu privire la mostenirea legala si clasele de mostenitori, precum si intrebarile legitime ale unor persoane daca au sau nu vocatie succesorala, va explicam care sunt clasele de mostenitori si care sunt caracterele juridice ale drepturilor lor succesorale. Pentru mai multe lamuriri ne puteti contacta.

Clasele de moştenitori in reglementarea Noului Cod Civil

Clasele de moştenitori reprezinta categoria de persoane aflate în relaţie de rudenie apropiate cu defunctul, care sunt chemate la succesiunea lui în ordinea stabilită de lege. In actuala reglementare a Noului Cod Civil există patru clase de moştenitori legali care cuprind toate rudele defunctului în linie dreaptă (descendentă sau ascendentă) precum şi rudele sale colaterale pană la gradul IV inclusiv: 1) Clasa I de mostenitori sau clasa descendenţilor cuprinde copiii, nepoţii, strănepoţii etc. defunctului din căsătorie, din afara căsătoriei sau din înfiere. Din punct de vedere al caracterelor juridice ale drepturilor lor succesorale, moştenitorii din această clasă : a) sunt moştenitori rezervatari; b) sunt moştenitori sezinari; c) pot veni la succesiune atat în nume propriu cat si prin reprezentare succesorală; d) sunt obligaţi să raporteze donaţiile. 2) Clasa a II-a sau clasa ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi este alcatuită din părinţii defunctului (părinţii fireşti şi cei din înfiere în cazul înfierii cu efecte restranse, ori numai părinţii din înfiere în cazul înfierii cu efecte depline), precum şi din fraţii şi surorile defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din înfiere) şi descendenţii acestora. Din punct de vedere al caracterelor juridice ale drepturilor lor succesorale, ascendenţii privilegiaţi: a) sunt moştenitori rezervatari; b) sunt moştenitori sezinari; c) pot veni la moştenire numai în nume propriu, nu şi prin reprezentare succesorală; colateralii privilegiaţi: a) pot veni la succesiune fie în nume propriu, fie prin reprezentare succesorală ; b) nu sunt moştenitori rezervatari sau sezinari. 3) Clasa a III-a sau de mostenitori este cea a ascendenţilor ordinari. Această clasă cuprinde bunicii, străbunicii etc. ai defunctului (din căsătorie sau din afara căsătoriei, fie că aparţin liniei paterne, fie că aparţin liniei materne). Din punct de vedere al caracterelor juridice ale drepturilor lor succesorale, ascendenţii ordinari: a) sunt moştenitori sezinari; b) pot veni la moştenire numai în nume propriu, nu şi prin reprezentante succesorală; c) nu sunt moştenitori rezervatari. 4. Clasa a IV-a sau clasa colateralilor ordinari cuprinde rudele în linie colaterală, altele decât cele cuprinse în clasa a II-a, pană la gradul patru inclusiv, adică unchii, mătuşile şi verişorii primari ai defunctului. Din punctul de vedere al caracterelor juridice ale drepturilor lor succesorale, colateralii ordinari: a) pot veni la succesiune numai în nume propriu; b) nu sunt moştenitori rezervatari şi nici sezinari. Ordinea chemării la succesiune a claselor şi a moştenitorilor din aceste clase se face după următoarele reguli: 1) Clasele de moştenitori vin la succesiune numai câte una, în ordine crescătoare, iar dacă moştenitori dintr-o clasă acceptă succesiunea, îi înlătură de la moştenire pe toţi cei din clasele următoare (de exemplu, dacă un fiu al defunctului acceptă succesiunea, toţi moştenitorii din clasele următoare sunt înlăturaţi de la moştenire). 2) În cadrul aceleiaşi clase, moştenitoriii rude de grad mai apropiat cu defunctul îi înlătură de la succesiune pe cei de grad mai îndepărtat (de exemplu, dacă un fiu al defunctului acceptă succesiunea, el îl înlătură de la moştenire pe propriul său fiu şi pe toţi ceilalţi nepoţi ai defunctului. De la această regulă a proximităţii gradului de rudenie fac excepţie cele două grupe de moştenitori de grade diferite (părinţii, rude de gradul I şi fraţii şi surorile, rude de gradul II - care alcătuiesc împreună clasa a II-a de moştenitori şi care primesc împreună moştenirea. De asemenea, fac excepţie de la regula proximitatii şi moştenitorii care vin la succesiune prin reprezentare succesorală. 3) În cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, rudele de grad egal ale defunctului primesc părţi egale de moştenire (de exemplu, fiii defunctului între ei, nepoţii de fiu între ei etc.). De la această regulă fac excepţie fraţii şi surorile din căsătorii diferite ai defunctului, care primesc părţi inegale din moştenire (mai mari dacă sunt fraţi buni şi mai mici dacă sunt numai fraţi cosangvini ori numai fraţi uterini cu defunctul).


Avocat Tulcea167 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page