top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

Contestarea deciziei de pensionare. Cuantumul pensiei este prea mic ?

Updated: Jun 3, 2020

Cum putem sa contestam o decizie de pensionare in instanta ?

V-ati pensionat si constatati ca v-a fost calculata in mod gresit pensia, cuantumul pensiei fiind prea mic ?

In aceasta situatie este recomandat sa apelati la un avocat specializat.


Procedura de contestare a deciziilor de pensionare a fost modificata, asadar nu mai este nevoie sa inaintam contestatia in fata Comisiei Centrale de Contestatii.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, contestatiile se depun la Tribunalul in circumscriptia caruia se afla domiciliul reclamantului.


Exista numeroase situatii in practica, cand adeverintele de munca nu au fost luate in calcul, sau grupa de munca a fost incadrata gresit.


IN PRIMUL RAND, pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, sau a reprezentantului legal al acestuia, depusa personal sau prin mandatar cu procura speciala.


Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. De asemeni, cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.


Ulterior casa teritoriala de pensii va solutiona cererea urmand sa o admita sau sa o respinga printr-o DECIZIE, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.


In situatia in care nu contestati DECIZIA de pensionare, aceasta va ramane definitiva !!!


DECIZIA emisa de casele teritoriale de pensii, poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta competenta.


La contestatie, trebuie sa atasam toate documentele pe care ne bazam pentru recalcularea pensiei si emiterea unei noi decizii.


Trebuie sa subliniem ca noile modificari legislative prevad calea de atac a Apelului impotriva hotararii date de Tribunal. Asadar, in cazul in care hotararea pronuntata nu va avantajeaza, o puteti ataca ulterior.


Un avocat specializat va poate ajuta sa formulati o actiune in instanta prin care sa solicitati anularea deciziei precum si obligarea Casei de Pensii pentru a emite o noua decizie de pensionare, cu luare in considerare a anumitor adeverinte, documente, care nu au fost avute in vedere anterior.


Legiuitorul arata ca cererile in fata oricaror organe sau instante, precum şi toate actele procedurale în legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale (asa cum sunt cele referitoare la contestatiile la deciziile de pensionare), sunt scutite de taxa de timbru.


Pe cale de consecinţa, singurele cheltuieli ocazionate de astfel de litigii sunt cele legate de plata onorariului de avocat, in situaţia în care contestatorul alege sa apeleze la servicii juridice de specialitate, ceea ce este recomandat, şi nu să se reprezinte singur în faţa instanţelor de judecată.
388 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page