top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE. Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020


PORTANT

Pentru a veni in intampinarea persoanelor care vor sau trebuie sa se deplaseze de la domiciliul/resedinta proprie spre alte destinatii in timpul zilei, va punem la dispozitie un Model de Declaratie pe Propria Raspundere conform art. 4, din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020, care impune obligativitatea acesteia.


TREBUIE sa completati Declaratia inainte de a parasi domiciliul/resedinta, pentru a nu fi sanctionati.

Declarația pe propria răspundere trebuie să o aveți asupra dumneavoastră când ieșiți din casă.
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CONFORM ORDONANTEI mILITARE NR. 3 DIN 24.03.2020

Subsemnatul(a) ……………….……………….., fiul/fiica lui ……………………….. și al ……………………, avand domiciliul/resedinta în ……….…, județul/sectorul …….….. , strada, ……………., nr. ......, bloc ….., sc. ......, etaj …., apartament ....., având CNP ....................., BI/CI seria …… , număr ………….,

 Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații, precum și ale art. 352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele ………...........………, de la ……………………………………...............…………., până la ………………………………………………………….., pentru:

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.  consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;  deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de domiciliu;

 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoțirea copiilor;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente …...................................…………………………..........……

Atât declar, susțin și semnez.

Data ___/___/2020

Semnătura

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page