top of page
BLOG: Blog2
Search
  • Writer's pictureAvocat Sirbu Mihai Remus

Protejarea martorilor. Cum pot sa ma protejez ca martor ?

Updated: Mar 29, 2020

Potrivit Codului de procedură penală, martorul are o importanţă esenţială la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru buna soluţionare a unei cauze şi poate contribui la aflarea adevărului într-un proces penal.

Aveţi o informaţie esenţială care poate salva o victimă sau poate ajuta la prinderea unui hoţ, tâlhar sau criminal şi vă e teamă că, ajutând la descoperirea adevărului, aţi putea fi în pericol?

Trebuie să ştiţi că organele judiciare au obligaţia de a asigura securitatea martorilor, obligaţie stipulată clar prin legi – Codul de Procedură Penală şi Legea nr. 286/2002 privind protecția martorilor – cu dispoziţii preluate din acte normative ale unor state precum Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, state cu tradiție în organizarea și implementarea unor programe speciale de protecție a martorilor.

Audieri sub pseudonim, cu voce distorsionată

Aşadar, dacă cunoaşteţi aspecte care credeţi că pot ajuta la soluționarea unei cauze și aveţi motive întemeiate să credeţi că viața sau sănătatea v-ar fi amenintate dacă le-aţi prezenta în fața organelor de poliție, puteţi solicita procurorului care supraveghează cauza, ca declarația să fie semnată sub pseudonim sau audierile să se desfășoare prin mijloace audio sau video, ba chiar prin distorsionarea imaginii şi a vocii.

Audierea martorului sub identitate protejată este un procedeu folosit în multe cauze penale, părțile sau avocații din proces neputând avea acces la datele reale a matorului nici după soluționarea cauzei.

Martori protejaţi, chiar şi după gratii

Cei care sunt deja în executarea unor pedepse, în stare de detenţie, pot beneficia de măsuri de protecţie şi în spatele gratiilor: poate fi cazat într-o cameră specială, amenajată în acest scop, să fie păzit în timpul deplasărilor ori să fie transferat într-un alt loc de deţinere, în funcţie de pericolul la care este expus, măsuri care se pot lua şi în regim de urgență, pentru a fi la adăpost de represaliile la care ar fi expus.

Programe de protecţie prin instituţii specializate

Totodată, în cazul infracțiunilor grave, ca de exemplu, traficul de ființe umane sau crime, martorii pot solicita ca audierile să nu fie publice şi să fie incluşi într-un program de protecţie, împreună cu familia sau chiar și cu persoanele apropiate.

Programul de protecție este gestionat de o instituţie specială – Oficiul Național pentru Protecția Martorilor – aflată în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, care analizează măsurile concrete necesare, după caz, şi le pun în aplicare.

Martorul protejat poate beneficia de pază permanentă a locuinţei, instalarea unui sistem de alarmă, supravegherea mijloacelor audio video, protejarea deplasărilor la şi de la organele judiciare sau orice alte măsuri specifice pe care le consideră necesare.

Martori cu identităţi noi, relocaţi în ţară şi străinătate

Dacă se impune, pentru a nu intra în contact cu persoanele împotriva cărora au depus mărturie, poate să primească o nouă locuinţă, într-o altă localitate, cu o altă identitate ori chiar să i se schimbe înfăţişarea, cu posibilitatea recalificării profesionale, schimbarea sau asigurarea locului de muncă sau chiar asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă.

Relocarea se poate face atât pe teritoriul României cât şi în străinătate.

Măsurile de protecţie se oferă atâta timp cât subzistă starea de pericol,  nu numai pe perioada procesului.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page